چه عواملی در بروز استریا موثر است؟

چه عواملی در بروز استریا موثر است؟

- بارداری

- زایمان

 

 


-  تغییرات شدید وزن

-  ابتلا به برخی از بیماری ها

-  کمبود اسید آمینه های مورد نیاز بدن


-  کمبود مس و روی در  بدن

-  اختلالات هورمونی بلوغ

-  مصرف دارو های حاوی کورتون


دکتر سیدی مقدم سایت بارداران استریا خطوط حاملگی bardaran مس روی اسید آمینه زایمان دارو کورتون

   تاریخ :       1397/06/12          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

خطوط حاملگی یا استریا چیست؟

خطوط حاملگی یا استریا چیست؟

این خطوط در بعضی خانمها به وجود می آید و در بعضی نه. 


احتمالا تغییرات شدید هورمونی و رشد ناگهانی شکم می تواند مهمترین علل این عارضه در بارداری باشد.احتمالا تغییرات شدید هورمونی و رشد ناگهانی شکم می تواند مهمترین علل این عارضه در بارداری باشد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران استریا خطوط حاملگی هورمون باسن ران شکم سینه پهلو

   تاریخ :       1397/06/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

خطوط قرمز یا استریا در حاملگی چیست ؟

خطوط قرمز یا استریا در حاملگی چیست ؟

خطوط مایل به قرمز و اندکی فرورفته که معمولا در شکم و گاهی روی سینه ها و ران پا ایجاد می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت استریا خطوط سینه ران شکم قرمز

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم