آزمایش کشت ادرار

آزمایش کشت ادرار

آزمایش کشت ادرار دوران بارداری چیست و چه نتایجی را نشان می دهد؟

 


آزمایش کشت ادرار در دوران بارداری، ادرار را از لحاظ وجود باکتری مورد بررسی قرار می دهد و این می تواند علامتی از عفونت ادراری باشد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان کشت ادرار آزمایش بارداری جنین باکتری عفونت پزشکی

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم