خستگی و کوفتگی در بارداری

خستگی و کوفتگی در بارداری

احساس خستگی و کوفتگی در سه ماهه نخست بارداری حالتی است که تقریبا برای بسیاری از زنان باردار روی می‌دهد. 


از آن گذشته باید حالت تهوع هفته‌های اول حاملگی را نیز مورد توجه قرار داد که تأثیر بسزایی بر تشدید خستگی عمومی بدن دارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداران حاملگی خستگی کوفتگی تهوع بارداران سایت باردار بیمارستان

   تاریخ :       1397/09/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم