اهميت كنترل درد بعد از عمل

اهميت كنترل درد بعد از عمل

كنترل درد علاوه بر ايجاد حس راحتي، مي تواند تاثير مهمي در بازگشت به حالت سلامت اوليه و كاھش عوارض خاص بعد از عمل از جمله عفونت تنفسي و ايجاد لخته خوني، اتساع شكم (ايلئوس) و غيره داشته باشد. 


كنترل دقيق درد مي تواند موجب توانايي بھتر براي راه رفتن و تنفس عميق تر گردد. 


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان درد تنفس کنترل سلامت عفونت لخته خون شکم اتساع بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم