آیا بیماری دهان و دندان با زایمان زودرس در ارتباط است ؟

آیا بیماری دهان و دندان با زایمان زودرس در ارتباط است ؟

بله ، التهاب لثه نوعی عفونت مزمن است که تا 50 درصد زنان حامله را مبتلا می کند و این بیماری دهان و دندان ارتباط چشمگیری با زایمان زودرس دارند.دکتر سیدی مقدم التهاب لثه عفونت دهان دندان زایمان زودرس عفونت مزمن حامله زنان زایمان متخصص زنان بارداران بیماری بیماستان صارم

   تاریخ :       1398/04/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مشکلات دهان و دندان در بارداری

مشکلات دهان و دندان در بارداری

مشکلات دهان و دندان در طی بارداری شایع است ، خانم های باردار بهتر است یک بار در سه ماهه اول ،یک بار در سه ماهه دوم و یکبار در سه ماهه سوم توسط دندانپزشک ویزیت شوند .


اقدامات دندانپزشکی در طی بارداری قابل انجام است.


دکتر سیدی مقدم دهان دندان بارداری باردار خانم سه ماهه دندانپزشک بارداران سایت ویزیت بیمارستان صارم متخصص زنان سه ماهه دوم سه ماهه اول سه ماهه سوم

   تاریخ :       1398/04/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مراجعه به دندانپزشکی در بارداری

مراجعه به دندانپزشکی در بارداری

بهترین زمان برای اقدامات دندانپزشکی سه ماهه دوم می باشد .


انجام اقدامات دندانپزشکی تحت بی حسی موضعی مانعی ندارد . عکسبرداری در طی بارداری در صورتیکه تعداد آن محدود باشد و با استفاده از پیشبند سربی ، در طی بارداری قابل انجام است .


دکتر سیدی مقدم بارداری دندانپزشکی سه ماهه دوم عکسبرداری پیشبند سربی بارداران دندان درد دندان بی حسی موضعی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/04/04          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم