مراقبت از بند ناف

مراقبت از بند ناف

جهت مراقبت از بند ناف ،نیاز به ضد عفونی کردن با الکل نمی باشد ، از پنبه یا گاز روی بند ناف استفاده نکنید.


بند ناف را بیرون از پوشک نگه دارید تا در معرض هوا زودتر خشک شود .در صورت افتادن بند ناف قبل از رو پنجم و یا بعد از روز چهاردهم با پزشک مشورت کنید .مراقب خونریزی بند ناف باشید.


دکتر سیدی مقدم پوشک بند ناف خشک الکل عفونی پنبه گاز بارداران بارداران سایت متخصص زنان

   تاریخ :       1398/02/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم