بعد از به دنیا آمدن نوزاد چگونه می توانیم متوجه شویم که دیابت برطرف شده است ؟

بعد از به دنیا آمدن نوزاد چگونه می توانیم متوجه شویم که دیابت برطرف شده است ؟

شما می توانید 6 تا 12 هفته بعد از تولد نوزاد خود تست قند خونتان را تکرار کنید ..


در اغلب موارد دیابت حاملگی بعد از تولد نوزاد از بین می رود ولی در هر حال ، احتمال ابتلا به دیابت حاملگی در بارداری بعدی و یا دیابت نوع 2 در شما زیاد است .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران دیابت حاملگی بارداری نوع 2 جنین قند خون قند نوزاد

   تاریخ :       1397/11/30          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم